Školska biblioteka

Školska biblioteka

Školska biblioteka bitno učestvuje u edukaciji učenika. Ona je informacioni centar, gdje korisnici mogu naći informaciju i tražiti savjet bibliotekara u budućem traženju informacija.
U procesu obrazovanja učenika i sticanja im početnog, osnovnog, krucijalnog znanja, biblioteka ima značajnu ulogu, utoliko što u njoj učenici pronaze smjernice za dalje cjeloživotno učenje.
U biblioteci učenici razvijaju maštu, formiraju svoje čitalačke navike i dolaze do različitih spoznaja odnosno umnih zaključaka.
Kao mjesto okupljanja i svrsishodnog iskorištavanja vremena, biblioteka osigurava pristup sadržajima, koji će učenike potaknuti na zasnivanje različitih ideja korisnih u procesu učenja, samostalno pristupanje istraživačkom radu, vrednovanje i pravilan odabir materijala. Stalnim, kontinuiranim dolaskom u biblioteku, učenici se navikavaju na prostor biblioteke i njenu atmosferu, bez straha da će dobiti lošu ocjenu, jer nisu uradili domaću zadaću i naučili napamet lekciju. Dapače, tu razvijaju komunikacijske, informacijske, pretraživačke sposobnosti i tu se formiraju aktivni čitatelji i čitateljice, koji čitaju i vannastavne sadržaje,  pritom usvajajući estetske i kulturne vrijednosti.
U biblioteci učenici upoznaju različite izvore informacija, a samim tim saznaju i za usluge drugih biblioteka (osim svoje školske) i uče da je knjiga stalni i najtrajniji izvor raznovrsnih znanja, kao i to da bibliotečki materijal, odnosno građa, može biti prikazan/a  u obliku teksta, u obliku A/V sredstava (DVD-ija i CD-ova), crteža, mapa, geo., hist. karata i slično. Potom učenici usvajaju nove pojmove, kao što su autor djela, naslov djela, časopis, citat, bilješke i kroz to stiču poštovanje prema radu pisca odnosno autora. 
Zatim uče sami pisati kraće književne sastave, odnosno tekstove po svom izboru, upoznaju se sa književnim žanrovima i ovladavaju vještinom lijepog i pravilnog izražavanja. Upoznaju također i referentnu zbirku (leksikone, enciklopedije, atlase, rječnike i slično) i počinju je aktivno koristiti kao pomagalo u učenju. Učestalim dolaskom u biblioteku, upoznaju se sa raspoloživim fondom biblioteke, antikvitetima i novinama u biblioteci i stječu naviku preuzimanja odgovornosti da  ono što podignu u biblioteci vrate na vrijeme i u ispravnom stanju, čime uspješno koriste i usput čuvaju bibliotečku građu odnosno bibliotečke resurse.
Image
Image
Takvi savjesni i zahvalni čitaoci odnosno korisnici su u stvari najbolji resurs biblioteke jer cijene usluge biblioteke i bibliotekara i nastoje da ih iskoriste za sebe na najbolji mogući način. Time i bibliotekar dobija najbolju moguću nagradu i satisfakciju za svoj rad, da su učenici i učenice, nastavnici i ostale radne kolege zadovoljni onim što biblioteka sa svojim resursima bilbliotečkom građom i uslužnim bibliotekarom pruža.
Kao potpun i relevantan izvor informacija, osim učenicima, biblioteka je namijenjena za potrebe redovne nastave i vanastavnih aktivnosti. Korisnici biblioteke su svi zaposlenici biblioteke, uključujući i roditelje koji pokažu zainteresovanost da budu članovi biblioteke. Članstvo u biblioteci je besplatno, s tim da odrasle/punoljetne osobe (nastavnici i roditelji) moraju doći sa ličnom kartom i ispuniti pristupnicu sa tačnim podacima i upoznati se sa pravilima rada biblioteke.
U našoj školi biblioteci pripada centralno mjesto. Ista se nalazi u prizemlju novog objekta škole. U sklopu biblioteke je čitaonica, tako da obje zauzimaju prostor od 88,85 kvadrata. Objekat je sa centralnim grijanjem, tako da su uslovi rad biblioteke idealni. U čitaonici se nalazi 28 mjesta za korisnike i mjesto za bibliotekara ili predavača po potrebi, plus jedno mjesto za bibliotekara u biblioteci.
Fond biblioteke se sastoji od učeničkog i nastavničkog fonda. Učenički fond se sastoji iz fonda obavezne lektire, fonda lektire za slobodno čitanje (slikovnice, knjige neobavezne lektire i priručnici) i udžbenika za sve predmete od I-IX razreda. Učenički fond je sav smješten u prostoru čitaonice i slobodnog je pristupa za učenike. Uz njega je u dvije samostojeće vitrine smješten i fond za odrasle, koji je namijenjen za čitalačke potrebe roditelja učenika. U čitaonici su smješteni primjerci stručnih časopisa „Didaktički putokazi“ i „Novi Mualim“. Tu je i nekoliko primjeraka časopisa „Fondeko“  i „Školegijum“ i list za učenike“Elif“.
       
Image
Nastavnički fond, odnosno stručne literature za nastavnike je smješten u prostoru biblioteke. Njega čine stručna djela iz svih oblasti znanja. Najviše ima djela iz književnosti, historije, pedagogije, prava i sociologije. Uz to tu se nalazi fond lektire za nastavnike, priručnici za nastavnike i referentna literatura.
Ukupan bibliotečki  fond sadrži 7390 bibliotečkih jedinica. Sve jedinice su stručno i formalno obrađene, prema UDK i ISBD standardu. Urađena su dva kataloga, abecedni i stručni, posebno za učenički i posebno za nastavnički fond.
Aktivnih korisnika usluga biblioteke od početka školske 2017/2018. godine je 707, u što spadaju svi učenici od drugog do devetog razreda i svo nastavno i tehničko osoblje škole. Vrata biblioteke su otvorena i roditeljima naših učenika. Radno vrijeme biblioteke svaki radni  dan, od ponedeljka do petka od 08 do 16 sati.

                                                Voditelj školske biblioteke:
                                               Tarik Beglerović

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba