Odluke javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka sistematski pregled
Odluka o izboru sistematski pregled
Odluka o pokretanju postupka protivprovalno obezbjeđenje
Odluka o izboru protivprovalno obezbjeđenje objekta
Odluka o izboru Javni oglas
Odluka o pokretanju postupka lift
Odluka o izboru lift
Odluka o izboru zaštita od požara
Pokretanje postupka zaštita od požara
Odluka o pokretanu postupka čišćenje dimnjaka i centralnih kotlova
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru kancelarijski materijal
Pokretanje postupka održavanje higijene
Pokretanje postupka kancelarijski materijal
Pokretanje postupka škola skijanja
Odluka o izboru škola skijanja
Odluka o izboru održavanje higijene
Pokretanje postupka dezinfekcija
Odluka o izboru dezinfekcija
Pokretanje postupka za tekuće održavanje
Odluka o pokretanju postupka
Odluka o izboru za tekuće održavanje
Odluka o pokretanju postupka nabavke knjiga
Odluka o pokretanju postupka nabavke armature
Odluka o pokretanju postupka Obavještenje
Odluka o pokretanju postupka nabavka udžbenika za prvačiće
Odluka o izboru za nabavku udžbenika za prvačiće
Odluka o pokretanju postupka za nabavku Access point
Odluka o pokretanju postupka za nabavku kopir aparata
Odluka o izboru za nabavku kopir aparata
Odluka o pokretanju JN servis kotlovnice
Odluka o pokretanju JN poništenja dijela javnog konkursa
Odluka o pokretanju JN nabavka knjiga lektire
Odluka o pokretanju JN nabavke lož ulje
Odluka o izboru JN nabavke lož ulje
Odluka o pokretanju školska lektira
Odluka o izbru školska lektira

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba