Odluke javne nabavke

Odluka o izboru sistematski pregled
Odluka o pokretanju postupka sistematski pregled
Odluka o pokretanju postupka protivprovalno obezbjeđenje
Odluka o izboru Javni oglas
Odluka o izboru protivprovalno obezbjeđenje objekta
Odluka o izboru lift
Odluka o pokretanju postupka lift
Odluka o izboru zaštita od požara
Pokretanje postupka zaštita od požara
Odluka o pokretanu postupka čišćenje dimnjaka i centralnih kotlova
Odluka o izboru kancelarijski materijal
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Pokretanje postupka održavanje higijene
Pokretanje postupka kancelarijski materijal
Pokretanje postupka škola skijanja
Odluka o pokretanju postupka
Odluka o izboru škola skijanja
Odluka o izboru održavanje higijene
Odluka o izboru dezinfekcija
Pokretanje postupka dezinfekcija
Odluka o izboru za tekuće održavanje
Pokretanje postupka za tekuće održavanje
Odluka o pokretanju postupka nabavke knjiga
Odluka o pokretanju postupka nabavka udžbenika za prvačiće
Odluka o pokretanju postupka Obavještenje
Odluka o pokretanju postupka nabavke armature
Odluka o izboru za nabavku udžbenika za prvačiće
Odluka o izboru za nabavku kopir aparata
Odluka o pokretanju postupka za nabavku Access point
Odluka o pokretanju postupka za nabavku kopir aparata
Odluka o pokretanju JN poništenja dijela javnog konkursa
Odluka o pokretanju JN servis kotlovnice
Odluka o pokretanju JN nabavke lož ulje
Odluka o pokretanju JN nabavka knjiga lektire
Odluka o pokretanj postupka higijena
Odluka o izboru JN nabavke lož ulje
Odluka o pokretanju školska lektira
Odluka o izbru školska lektira
Odluka o pokretanju postupka čišćenje dimnjaka i kotlova
Odluka o pokretanju postupka nabavke DDD
Odluka o pokretanju postupka održavanje sistema zaštite od požara
Odluka o pokretanju postupka nabavka kancelarijskog materijala
Odluka o pokretanju postupka Izrada akta o procjeni rizika na radnim mjestima
Odluka o pokretanju postupka nabavke za tekuće održavanje
Odluka o pokretanju postupka objave Obavještenja
Odluka o izboru Izrada akta o procjeni rizika na radnim mjestima
Odluka o izboru ponuđača za đačke užine
Odluka o pokretanju postupka panik rasvjeta
Odluka o pokretanju postupka za đačke užine
Odluka o pokretanju postupka za sistematski pregled
Odluka o pokretanju postupka Sunnadalskolan Karlskrona
Odluka o izboru ponuđača za sistematski pregled
Odluka o pokretanju postupka Epson projektor
Odluka o pokretanju postupka Potočari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Potočari
Odluka o pokretanju postupka Javni konkurs 01.06.2022

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba