Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji 23.05.2022
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 4.4.2022
Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu virusa COVID 19
Pravilnik o radu 2020
ODLUKA o imenovanju direktora JU "Sedma osnovna škola" Ilidža
Odluka o izboru direktora Javne ustanove "Sedma osnovna škola" - Ilidža
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 2020
Pravilnik o izmjenama i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji 1
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu1
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu2
Pravilnik o dupunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o unutrašnjoj organizacji radnih mjesta
Pravilnik o javnim nabavkama, roba, usluga i radova javne ustanove
Pravila školske ishrane
Poslovnik o radu školskog odbora
Pravilnik o vođenju eidencije o radnicima i drugim osobama angažiranih na radu
Pravila korištenja fiskulturne sale
Pravilnik o videonadzornom sistemu

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba