Novosti

Previous Next

Zelena revolucija

Budimo dio revolucije razvoja ekološke svijesti!
JU "Sedma osnovna škola" Ilidža je učesnik projekta pod nazivom "Zelena revolucija" koji se realizira u osnovnim školama širom FBiH u organizaciji @zeosekosistem, a tokom kojeg će se vršiti edukacija i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe e-otpada. Projekat će obuhvatiti učenike osnovnih škola širom FBiH. Škole će dobiti edukativni materijal i kante za e-otpad, a za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini e-otpada, bit će osigurane nagrade u vidu nabavke potrebne IT opreme ( pametna tabla, projektor i IT oprema za učionicu informatike). Svim školama bit će dodijeljene sadnice za uređenje školskog ili općinskog parka. Projekat će se realizirati do 4. 5. 2022. godine. Stoga, pravilno odlažući vaš e-otpad, podržite naše učenike u razvijanju pravilne ekološke svijesti o očuvanju sredine u kojoj žive i @zeosekosistem kao organizatora ovog edukativnog projekta.

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba