Novosti

Previous Next

Zdravlje prije svega

Mnogi učenici su bili iznenađeni kada su, 3.10. 2018. godine, trebali izuti svoje tenisice na školskom holu i stati na neobičnu plavu podlogu.
Naime, nije to bio izbor za najljepše dječije čarape ili stopala, već ozbiljan ljekarski pregled.
U okviru Akcije preventivnih pregleda djece predškolskog i školskog  uzrasta, s ciljem ranog otkrivanja, prevencije i saniranja deformiteta lokomotornog sistema u našu školu, sa svom potrebnom opremom, stigao je stručni tim doktora i tehničara ispred  d.o.o. ORTOPEDICA iz Sarajeva.
* Najvažniji cilj akcije jeste jačanje svijesti o potrebi preventivne brige o kičmi i stopalima kod djece jer njihovo zdravlje u odmakloj dobi direktno je povezano sa pravilnim razvojem u predškolskoj i školskoj dobi.
* Kao što je sasvim normalno i općeprihvaćeno da vodimo preventivnu brigu o zubima, vidu, intelektualnom i tjelesnom razvoju, jednako tako treba biti i s brigom o kičmi i stopalima.                                 

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba