Novosti

Previous Next

Radionica DogsTrust

U periodu od 16. do 20. decembra 2018. godine, u prostorijama “Sedme osnovne škole” održane su radionice za učenike uzrasta od 2. do 5. razreda, na teme: sigurnost u kontaktu sa psima i odgovorno vlasništvo. Cilj radionica jeste dizanje svijesti budućih vlasnika o odgovornom vlasništvu pasa, što direktno utiče na izvor problema pasa lutalica, a to je neodgovorno vlasništvo.

Obzirom da djeca sreću pse lutalice na relaciji kuća-škola-kuća, skrenuta im je pažnja na određena ponašanja i konkretne situacije koje, nepažnjom, mogu dovesti do neželjene reakcije psa. Djeca su naučila naša osnovna načela o sigurnosti u kontaktu sa psima i pravilnom prilaženju psima koji imaju vlasnika.

Edukacija školske djece dio je sistemskog rješenja problema pasa lutalica, zajedno sa masovnim sterilizacijama pasa, saradnjom sa lokalnim vlastima, edukacijom veterinarskog osoblja i šire javnosti kroz medijske kampanje. Sve naše aktivnosti su u potpunosti besplatne.

Radionice je održala stručna savjetnica za program obrazovanja pri Dogs Trust-u BH, Elma Šabanović. Materijali i nastavne metode korištene tokom radionice, osmišljene su od strane stručnjaka u Velikoj Britaniji te su sve aktivnosti prilagođene ciljanoj skupini.

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba