Novosti

OBAVJEŠTENJE: Podjela uvjerenja "đačkih knjižica"

 

Utorak, 25.06.2019.g. u 10,00 sati - podjela dokumentacije za IX - i razred

 

Četvrtak, 27.06.2019.g. u 10,00 sati - podjela uvjerenja o završenom prvom razredu

 

Petak, 28.06.2019.g. u 9,00 sati - podjela uvjerenja za V-2, VI, VII i VIII razred

 

Petak, 28.06.2019.g. u 10,00 sati - podjela uvjerenja za II, III, IV, V-1 i V-3 razred

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba