Uprava i nastavno osoblje

Direktor

Direktor

Menadžment

Hikmet  Čopra - direktor
Sadeta Redžepi - pomoćnik direktora


Administracija i stručni saradnici

Birsana Lagumdžija - pedagog
Mediha Memić - sekretar
Tarik Beglerović - bibliotekar


Nastavno osoblje

1
Dokara Amira, Razredna nastava
2
Čović Nermina, Razredna nastava
3
Ibrica Senita, Razredna nastava
4
Ćorović Muzafera, Razredna nastava
5
Šahić Munir, Razredna nastava
6
Mulahasanović Alma, Razredna nastava
7
Bašić Dževad, Razredna nastava
8
Šabić Emina, Razredna nastava
9
Neradin Hajrudin, Razredna nastava
10
Huseinović Edvija, Razredna nastava
11
Ćatić Aida, Razredna nastava
12
Granov Kanita, Razredna nastava
13
Gadžo Fehima, Razredna nastava
14
Hodžić Alma, Bosanski jezik
15
Šehić Elma, Bosanski jezik
16
Čović Elvira, Bosanski jezik
17
Curo Nermina, Engleski jezik
18
Kadić Sabina, Engleski jezik
19
Udvinčić Sabina, Engleski jezik
20
Godinjak Azra, Njemački jezik
21
Šabić Aida, Njemački jezik
22
Durović Jasmina, Historija i Društvo
23
Macić Meho, Geografija
24
Redžepi Sadeta, Geografija
25
Ademović Senija, Matematika
26
Gljiva Suvada, Matematika
27
Proha Lejla, Matematika
28
Aljović Alma, Fizika i matematika
29
Subašić Edina, Biologija i Priroda
30
Pandur Aida, Hemija i Biologija
31
Kišić Azemina, Hemija i Kultura življenja
32
Suljanović Fadil, Tehnička kultura
33
Masleša Enisa, Tehnička kultura, Informatika i Osnove tehnike
34
Fejzić Senad, Informatika
35
Jahić Murid, Likovna kultura
36
Vatrenjak Šejla, Muzička kultura
37
Bihorac Eldin, Muzička kultura
38
Curo Mufid, Tjelesni i zdravstveni odgoj
39
Čorbo Ajsela, Tjelesni i zdravstveni odgoj
40
Tvrtković Bajro, Vjeronauka
41
Kahriman Hatidža, Vjeronauka

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba