Novosti

Previous Next

Svečani prijem prvačića

Našim prvačićima želimo dobrodošlicu uz želju da im školski dani budu sretni, a početak nove školske godine, početak razdoblja koje će vam ispuniti djetinjstvo i biti cijelog života lijepa uspomena.
 
Čestitamo i vama cijenjeni roditelji novu školsku godinu, sa željom da se ispune sva vaša očekivanja i sve vaše nade! Polazak djeteta u školu jedan je od najvažnijih trenutaka u životu svakog djeteta. Upisom u prvi razred razvoj, odgoj i obrazovanje djeteta postaju zajednička briga škole i roditeljskog doma u ostvarenju zajedničkog cilja, a to je sretno i obrazovano dijete.
Dijete u školi dobiva prve velike životne obveze, upoznaje nove ljude: svoje vršnjake i učitelje, stječe nove spoznaje o svijetu koji ga okružuje kao i o sebi samome. Našim đacima prvacima želimo lijep i sretan početak nove školske godine.
 
Novinarska sekcija

 

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba