Novosti

Previous Next

Inkluzivna nastava u vrijeme online nastave

U našoj školi posebna pažnja je posvećena učenicima kojima je potrebna pomoć u praćenju redovnog nastavnog plana i programa. Uz nastavnike i pedagoga-psihologa škole, učenicima, nastavnicima i roditeljima podršku pružaju i članovi Mobilnog stručnog tima (Samra Tatlić Javorovac - psiholog i Ivana Korčanin - defektolog) i asistenti (jakubović Dalila - profesor razredne nastave i Nirvana Sakoč - socijalni radnik). Takođe saradnja sa drugim institucijama, Centrima za mentalno zdravlje. Centrom Vladimir Nazor, Domovima zdravlja i dr. institucijama se odvija po potrebi.


U školi je jedna prostorija posebno opremljena za individualni rad sa učenicima koji slabije prate redovni nastavni plan i program. Didaktički materijal koji stoji na raspolaganju, u velikoj mjeri doprinosi zadovoljavanju potreba naših učenika i pruža veće mogućnosti za razvijanje njihovih sposobnosti.


U dogovoru sa roditeljima, većina učenika pohađa nastavu koja se odvija u školi kako se ne bi prekidao kontinuitet u radu jer je za ove učenike "online nastava" dodatno otežana.
Nadamo se da ćemo  svi skupa prevazići poteškoće u radu i u našim nastojanjima da pomognemo našim učenicima biti i uspješna!

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba